Każde dziecko rośnie w sposób indywidualny. W żłobkach i przedszkolach bardzo istotne, żeby maluchy czuły się bezpiecznie, co skutkuje tym, że chętniej bawią się z innymi i więcej wynoszą z zaaranżowanych zabaw grupowych. W pedagogice bowiem, istnieje wiele metod na to, żeby dzieci lepiej zapoznały się z otaczającym je światem, w czym pomogą im łatwo przyswajalne formy, takie jak zabawa, ruch albo praca w grupie. Dobrze wobec tego znać zasady, na których opiera się metoda Carla Orffa.

Kim był Carl Orff i jaką metodę stworzył?

Carl Orff był niemieckim kompozytorem i pedagogiem. Wynalazł on metodę muzycznego wychowania dzieci. Oparta została ona głównie na śpiewie oraz grze na instrumentach perkusyjnych. Ma ona doprowadzić w pierwszej kolejności do rozwoju u dzieci ekspresji w muzyce a także wyczucia rytmu. Jest to bardzo ważny element, gdyż od wczesnych lat młodości muzyka towarzyszy nam w życiu codziennym – wykorzystuje się ją do uczenia się języka ojczystego i języków obcych. Jest pomocna dla dzieci w rozwoju duchowym, emocjonalnym oraz fizycznym. Reprezentacyjnym przykładem jest zastosowanie muzyki przez nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych w trakcie WF-u albo korzystanie z piosenek na zajęciach z języka angielskiego, dzięki czemu najmłodsi sprawniej nabywają kolejną wiedzę. Liczy się zarówno sama muzyka ale także taniec, śpiew i gra na instrumentach. Muzyka jest wykorzystywana w każdej istniejącej formie.

Metoda Carla Orffa – gdzie jest wykorzystywana?

Znajduje ona zastosowanie szczególnie podczas wczesnego etapu rozwoju dzieci. Te chwile są bezsprzecznie najważniejsze u każdego malucha. Dziecko wtedy zapoznaje się z otaczającym je światem, czerpie z niego dużą inspirację, uczy się funkcjonowania w grupie oraz samodzielnie. Muzykę wykorzystuje się nie tylko w celach ściśle naukowych zaprezentowanych powyżej, lecz także w trakcie odpoczynku, po to by najmłodszym prościej było zebrać myśli przy lekkich dźwiękach. Metoda Carla Orffa jest bardzo ważna i wykorzystywana coraz częściej przez nauczycieli. Warto wobec tego przed wyborem placówki dla naszego dziecka, dowiedzieć się, czy przedszkole lub szkoła ją stosuję. Przedszkole niepubliczne w Toruniu, czy inne przedszkola w większych miastach takich jak Wrocław czy Kraków, bardzo często na swoich stronach internetowych zamieszczają informację o stosowaniu tej metody, żeby zachęcić i zapewnić rodziców o tym, iż ich dziecko trafi w dobre ręce i będzie miało najlepsze spectrum rozwoju.