Adwokat to {jeden z zawodów prawniczych|jeden z kilku zawodów prawniczych. Zajmuje się on w praktyce:

– oferowaniem pomocy prawnej,

– sporządzaniem opinii prawnych,

– opracowywaniem projektów aktów prawnych,

– występowaniem przed sądami,

– tworzeniem umów a także innych dokumentów, które mają charakter prawny.

kancelaria adwokacka w Gdańsku jest miejscem pracy adwokatów.

Praca adwokat- jak nim zacząć?

Adwokatem mogą zostać tylko osoby które ukończyły studia prawnicze. Każdy absolwent prawa może może zdecydować się, aby wybrać aplikację adwokacką która daje szansę na pracę w notariacie. Na podstawie ustawy regulacyjnej dostęp do zawodu, Ci, którzy chcą zdobyć zawód notariusza:

– może być obywatelem dowolnego kraju który wchodzi w skład do UE bądź państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,

– jest zobowiązany, aby odbyć trzy i pół letnią aplikację,z możliwością przerwania jej na maksymalnie rok,

– musi zostać objęta patronatem zawodowego adwokata,

– uzyskanie pozytywnego wyniku na składającym się z trzech części egzaminie o charakterze praktycznym.

Kto powinien zostać adwokatem?

Oprócz konieczności wypełnienia wszelkich wyżej wspomnianych warunków, adwokat powinien wykazywać się specjalnymi cechami, które będą mu ułatwiać wykonywanie zadań. Na pewno adwokata powinna cechować uczciwość. Odpowiedzialność także jest pożądaną cechą.

Jakie są zarobki adwokata?

Wprawdzie ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ogromną rolę jeśli chodzi o zarobki ma doświadczenie w pracy. Jeżeli więc chodzi o najcięższe sprawy dla adwokata jest to zależne od jego predyspozycji. Jednakże adwokaci na ogół pracują w kancelariach adwokackich. Mogą zarówno dołączyć do zespołu bądź założyć własną kancelarię. Czasem kancelarie adwokackie zajmują się jedynie ściśle określoną dziedziną prawa. Na przykład na rynku polskim możemy spotkać się z adwokatami którzy specjalizują się tylko w rozwodach bądź sprawami alimentacyjnymi